Föreningen

Dokument

Stadgar för Villaföreningen Solbyn


Protokoll


Medborgarförslag

En av Villaföreningen Solbyns uppgifter är att vara områdets förlängda arm till Kristianstads kommun gällande frågor som rör området.


Medborgarförslag – Förslag om cykelväg på gamla järnvägen genom Hedentorp

Medborgarförslag – Förslag om övergångsställe vid busshållplatsen ”Hedentorp Falkvägen” utmed Åsumsvägen

Medborgarförslag – Förslag om väderskydd vid busshållplats Hedentorp-KalvholmsvägenStyrelsen 2020


Ordförande:

Johan Lindskog


Ledamöter:

Kerstin Persson 

Eva Wrangborg 

Andreas Ilsjö

Davy Wester

Jenny ClarénRevisorer:

Lazze Westergård

Åke Vedin


Valberedning:

Vakant


Webmaster:

Davy Wester